1.15

Katana releasenotes

21 mrt 2019

Nieuw

Er is een nieuwe import- & exportmodule. Deze is te vinden in het hoofdmenu van de admin onder 'Import/Export'. We zullen de komende tijd alle exportfunctionaliteiten hier naartoe verplaatsen, uitbreiden en verbeteren.

Het specificatiegedeelte is één van de onderdelen dat al is uitgebreid. Het is nu mogelijk om een specificatie op required te zetten en om het type in te stellen. Aan de verschillende types zit ook validatie indien gewenst. Standaard staat dit voor alle bestaande specificaties niet aan, dus dit heeft geen impact op bestaande instellingen.

Indien gewenst kan er een slimme verder-winkelen-knop geplaatst worden onderaan de winkelwagenpagina. Deze gaat terug naar de laatste pagina mét producten (categorie of productdetailpagina) waar de gebruiker was. Ook al is de gebruiker daarna eerst naar een blog- of nieuwspagina gegaan.

Het is nu mogelijk om een specification option te verplaatsen. Je kunt bij een specification (bijvoorbeeld stof of kleur) een specification option (bijvoorbeeld katoen of rood) verplaatsen naar een andere specification (bijvoorbeeld materiaal of lak) of zelfs naar een specification option. In dit laatste geval worden de producten van de specification option (bijvoorbeeld katoen of rood) gekoppeld aan de specification option die je selecteert bij move options. De specification die je aangevinkt hebt 'verdwijnt' dus in de specification option waar je alles naartoe verplaatst.

De Permission Rules-functie van de admin is uitgebreid met de volgende verbeteringen:
- Het is nu mogelijk om meerdere rules tegelijkertijd toe te voegen.
- Er is een nieuwe level toegevoegd, namelijk: None. Hiermee kan je bepaalde pagina's helemaal blokkeren voor verschillende customer roles.
- Het is nu mogelijk om meerdere of alle permissies te selecteren op de overzichtspagina. Heel handig als je ze allemaal tegelijkertijd wil verwijderen.
- Er zijn kleuren toegevoegd voor de verschillende levels op de overzichtspagina. Zo kan je in een oogopslag zien welke rechten zijn toegewezen.
- Voortaan kan een customer role met het rechtenniveau Read, de Export-to-XML-functie gewoon gebruiken op de categorieoverzichtspagina.
- Als je op verschillende overzichtspagina's kiest voor Delete Selected, zonder daar de rechten voor te hebben, krijg je voortaan feedback dat het niet is toegestaan.
- De limitaties voor de Read level zijn uitgebreid. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om producten aan een categorie te koppelen, producten te importeren via een bestand of afbeeldingen toe te voegen.

Het is nu mogelijk om haarscherpe svg-icoontjes te gebruiken als pin/marker voor de locaties op de kaart van de winkelzoeker. Deze kunnen in de admin toegevoegd worden bij Content / Shoplocator icons.

Er is een nieuwe standaardplek beschikbaar waar een topic aan gekoppeld kan worden, namelijk onder het e-mailadresveld in het afrekenproces (na de winkelwagen). Hier kan dan informatie worden geplaatst ten aanzien van het aanmaken van een account en de voordelen die hierbij horen. Gebruik voor dit topic de system name 'Checkout-account'.

Het is nu mogelijk om op een categoriepagina bij een product een verlanglijstknop te tonen. Hiermee kan een product op (of van) de verlanglijst geplaatst worden. Deze optie staat standaard uit maar kan via een setting aangezet worden. Het kan zijn dat hier ook een stukje extra opmaak bij komt kijken. Dit is afhankelijk van het ontwikkelde ontwerp voor uw webshop (is er bijvoorbeeld plaats voor in de huidige UI).

Fixed

Als de pop-up van de banner hotspot was geopend en je bewoog je muis niet dan bleef de tip en de hotspot staan. Dit is nu opgelost.

Het verticaal scrollen in de gallery van de thumbnails van de productafbeeldingen op de productdetailpagina is verbeterd.

Als je in de admin bij bijvoorbeeld het categorieoverzicht in wilde stellen dat je in plaats van 15, bijvoorbeeld 100 categorieën per pagina wil tonen (de page size), dan werd dit niet opgeslagen als je ververste of naar een categorie ging (en terug). Dit is nu opgelost.

Als er in het bestelproces geen afhaallocatie werd gekozen, dan kreeg je een melding om deze alsnog te kiezen (nadat je afhalen had gekozen als optie en verder richting betalen ging). Als je vervolgens toch een locatie koos, dan ging de melding niet meer weg. Dit is nu opgelost.

Changed

In de admin zijn styleverbeteringen doorgevoerd aan de bestelling- (Orders) en verzendingspagina's (Shipments) (en op de pagina van een individuele bestelling of verzending).

Op sommige plekken in de admin was het niet meteen duidelijk dat je op een link kon klikken. Een voorbeeld hiervan was de overzichtspagina van de verschillende talen (Configuration / Languages). Hier stond in iedere rij view/edit text. Als je hier op klikte, dan ging je naar de pagina met de taalbestanden van de desbetreffende taal. Alleen had deze link geen kleur en was deze ook niet onderstreept. Niet meteen duidelijk dus dat dit een link was. We hebben nu in veel van dit soort gevallen knoppen gebruikt om dit gebruiksvriendelijker te maken. Vanaf nu kun je dus in het voorgaande geval hier komen door op het knopje A-Z te klikken wat naast het aanpassen-icoontje staat.

Daarnaast zijn er in de admin weer kleine verbeteringen doorgevoerd aan iconen, berichtenboxjes, datumprikkervelden, knoppen en de uitlijning van elementen.

Katana PIM-gebruikers hebben nu zelf toegang tot het gedeelte waar men gebruikersrollen en toegangsrechten kan toevoegen en beheren. Bij een gebruiker (customer of user) kan in het tabblad Customer roles een rol toegewezen worden aan de desbetreffende gebruiker/user. Rollen kunnen aangemaakt worden bij Customers / Customer roles. Op de access control list-pagina (Configuration / Access control list) kan per rol aangegeven worden waar hij of zij toegang tot mag hebben.

In de admin op het dashboard van de product(edit)pagina worden nu alleen de top 6 categorieën getoond waar dat product aan gekoppeld is. Deze gebruikt nu dezelfde sortering (weergave) als bij de categorieën (Mappings / Categories). Tevens staat naast het kopje van Categories (op het dashboard) het totaal aantal categorieën waar het product aan gekoppeld is.

Het is nu (via een setting) mogelijk om het BTW-achtervoegsel (incl. BTW of excl. BTW) apart in te stellen voor de factuur als voor de webshop zelf. Dit betekent dat je het voor bijvoorbeeld de factuur aan kan zetten (dat dit getoond wordt) maar voor de webshop zelf niet (en andersom).

In verband met nieuwe functionaliteiten en aanpassingen aan verzendingen en retouren bij ChannelEngine hebben we de koppeling aangepast en bijgewerkt.

Daarnaast is het nu mogelijk om een productfeed te genereren waarbij alle talen in dezelfde file worden doorgezet naar CE.

Het is nu mogelijk om per Attribute combination (zie: Catalog / Manage product, dan product kiezen en naar tabblad Settings / Attribute combinations) een specifieke Backorder delivery date-melding te plaatsen.

Het exporteren van bestellingen naar Exact Online is verbeterd. Als er iets is misgegaan met de export, dan wordt dit nu ook weergegeven bij alerts op het dashboard van de admin (onder to-do's).

Developer

Voor elke nieuwe functionaliteit worden unittests geschreven om dit goed te kunnen testen. Ook deze keer hebben we weer nieuwe unittests geschreven of deze aangepast.

Unittesten is een methode om softwaremodulen of stukjes broncode (units) afzonderlijk te testen. Bij unittesten zal voor iedere unit een of meerdere tests ontwikkeld worden. Hierbij worden dan verschillende testcases doorlopen. In het ideale geval zijn alle testcases onafhankelijk van andere tests. Eventueel worden hiertoe zogenaamde mockobjecten gemaakt om de unittests gescheiden uit te kunnen voeren.
Het doel van unittesten is om functionele units onafhankelijk van elkaar te kunnen testen op correcte werking. Deze gedachte vloeit voort uit modulaire softwareontwikkeling.

We zijn bezig om de algehele performance te verbeteren als er meer dan vijf miljoen producten in Katana staan. Een flinke uitdaging maar een mooie missie.